کتری پیروزی حسن روحانی اخبار سیاسی و اجتماعی

کتری: پیروزی حسن روحانی اخبار سیاسی و اجتماعی

مستندات گم نشده بود ، صدور حکم پرونده همدستان زنجانی در هفته جاری

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی با بیان اینکه دادگاه ختم پیگیری به پرونده را اعلام کرده هست، گفت: لایحه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردیم...

ادامه مطلب