کتری پیروزی حسن روحانی اخبار سیاسی و اجتماعی

کتری: پیروزی حسن روحانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی عراق بازی اوپک را به هم زد

مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با اشاره به اوضاع بازار جهانی نفت و کم کردن پایبندی اعضا به کم کردن تعهد از ۷۷ به ۷۵درصد گفت: متاسفانه عراق بازی را به هم ز

عراق بازی اوپک را به هم زد

عراق بازی اوپک را به هم زد

عبارات مهم : بازار

مشاور موسسه بین المللی مطالعات انرژی با اشاره به اوضاع بازار جهانی نفت و کم کردن پایبندی اعضا به کم کردن تعهد از ۷۷ به ۷۵درصد گفت: متاسفانه عراق بازی را به هم زده هست. چشم انداز قیمت نفت در بازارهای جهانی مناسب نیست و با این شرایط قیمت ها به سمت ۴۰ دلار حرکت می کند.

مهران امیرمعینی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه بازار جهانی نفت تحت فشار قیمت ها قرار دارد، افزود: عربستان تاکنون به تعهد خود مبنی بر کم کردن تولید پایبند بوده و میزان تولید نفت در این کشور بر اساس سهمیه ای بوده که تعیین شده است هست. کشوری که این تعهد را زیر پا گذاشته عراق هست. البته تولید سایر کشورها مانند نیجریه و لیبی نیز منجر به کم کردن قیمت ها شده است است.

عراق بازی اوپک را به هم زد

وی در مورد نظر بعضی از کارشناسان مبنی بر اینکه عربستان سیاست زیاد کردن تولید و کم کردن قیمت ها جهت خروج نفت شیل آمریکا از بازار و تحت فشار قرار دادن کشور عزیزمان ایران را در پیش خواهد گرفت، توضیح داد: این عنوان به نظر غیرمنطقی می رسد. نفت شیل جای خود را در بازار پید ا کرده است و طبق آخرین اخبار، میانگین هزینه تولید نفت شیل با نفت ۴۰ تا ۵۰ دلار هماهنگ هست. به همین علت حتی اگر قیمت نفت کم کردن پیدا کند، نفت شیل در بازار باقی می ماند.

مشاور موسسه بین المللی مطالعات انرژی با تاکید بر اینکه بعید است اوپک با زیاد کردن میزان تولید بتواند سهم خود را از بازار بعد بگیرد، اظهار کرد: چنانچه اوپک تولید خود را زیاد کردن دهد، دود آن به چشم اعضای اوپک می رود. عالی ترین راه حل جهت اوپک این است که با بعضی کشورهای غیراوپک به جمع بندی برسند تا سهم تولید این کشورها نیز کنترل شود.

مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با اشاره به اوضاع بازار جهانی نفت و کم کردن پایبندی اعضا به کم کردن تعهد از ۷۷ به ۷۵درصد گفت: متاسفانه عراق بازی را به هم ز

امیرمعینی ادامه داد: قیمت نفت بین ۴۰ تا ۵۵ دلار منطقی است ولی متاسفانه عراق بازی را به هم زده و چنانچه عراق نیز میزان تولید خود را در سطح تعیین شده است کنترل می کرد، اوپک به این وضع دچار نمی شد. البته بحث تولید لیبی و نیجریه نیز مطرح است که باید جهت این کشورها هم سهمی تعیین شود.

وی با تاکید بر اینکه چشم انداز قیمت نفت در بازارهای جهانی مناسب نیست، تصریح کرد: با این شرایط قیمت ها به سمت ۴۰ دلار حرکت می کند. مخصوصا اگر این سیگنال به بازار جهانی داده شود که درون اوپک توافق وجود ندارد.

واژه های کلیدی: بازار | کشورها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs